Návody

Co jste možná nevěděli, že na blogu jde

6. ledna 2018 v 9:32 | Gaz

Ahoj vespolek (:

Tak konečně je to tady. Celý prosinec jsem se k tomu odhodlávala a pracovala na tom(: Jak jsem avizovala v předešlém informativním článku, měla bych tu pro vás seznam několika vychytávek, kterých si můžete na svém blogu dopřát, pokud víte, jak na to. Všechno budu demostrovat na zkušebním blogu, na který jsem nastavila (skoro) všechny níže popsané vychytávky.

Návod na ještě jednodušší design

30. července 2017 v 23:31 | Gaz

Návod na jednoduchý design

17. března 2017 v 10:51 | Gaz

Jak na průhledné písmo v Gimpu

4. září 2012 v 20:09 | Gaz
Ahoj. Abychom rozšířily i jinou rubriku, než josu Objednané designy (objednávek je stále dost, ale na všechny se dostane, a ti, kterým už přišel dess, tak ať laskavě odpoví), tou rubrikou jsou Návody. Moc jich tam nemáme, a tak je tu další 'Jak na průhledné písmo v Gimpu' (nemáme jiný program, takž na ty musíte jinam). Návod je možná psaný pro b*bce, tak se neuražte, až ho budete číst (přesto věříme, že bude jistě někdo, kdo ho nepochopí...). Přeji všem pěkné chápání a příjemné z průhlednění písma. Návod o pár palců níže.

Návod na Gimp Alfa do Loga

22. února 2010 v 18:35 | Grainne ☼ & galaxy

Potřebné zkratky

29. ledna 2010 v 13:54 | Grainne ☼ & galaxy
zkratky.jpg
zkratky2.jpg

Klávesové zkratky

29. ledna 2010 v 13:47 | Grainne ☼ & galaxy
Alt-0128 €
Alt-0252 ü
Alt-0129 �
Alt-0130 '
Alt-0131 ƒ
Alt-0132 "
Alt-0253 ý
Alt-0133 ...
Alt-0134 †
Alt-0135 ‡
Alt-0136 ˆ
Alt-0254 þ
Alt-0137 ‰
Alt-0138 Š
Alt-0139 ‹
Alt-0140 Œ
Alt-0215 ×
Alt-0216 Ø
Alt-0234 ê
Alt-0217 Ù
Alt-0218 Ú
Alt-0219 Û
Alt-0220 Ü
Alt-0235 ë
Alt-0221 Ý
Alt-0222 Þ
Alt-0223 ß
Alt-0224 à
Alt-0231 ç
Alt-0225 á
Alt-0226 â
Alt-0227 ã
Alt-0228 ä
Alt-0230 æ
Alt-0229 å
Alt-0247 ÷
Alt-0173 ­
Alt-0174 ®
Alt-0175 ¯
Alt-0176 °
Alt-0240 ð
Alt-0177 ±
Alt-0178 ²
Alt-0179 ³
Alt-0180 ´
Alt-0241 ñ
Alt-0181 µ
Alt-0182 ¶
Alt-0183 •
Alt-0184 ¸
Alt-0242 ò
Alt-0185 ¹
Alt-0186 º
Alt-0187 »
Alt-0188 ¼
Alt-0243 ó
Alt-0189 ½
Alt-0190 ¾
Alt-0191 ¿
Alt-0192 À
Alt-0236 ì
Alt-0193 Á
Alt-0194 Â
Alt-0195 Ã
Alt-0196 Ä
Alt-0237 í
Alt-0197 Å
Alt-0198 Æ
Alt-0199 Ç
Alt-0200 È


Alt-0238 î
Alt-0201É
Alt-0202Ê
Alt-0203 Ë
Alt-0204 Ì
Alt-0239 ï
Alt-0205 Í
Alt-0206 Î
Alt-0207 Ï
Alt-0208 Ð
Alt-0232 è
Alt-0209 Ñ
Alt-0210 Ò
Alt-0211 Ó
Alt-0212 Ô
Alt-0233 é
Alt-0213 Õ
Alt-0214 Ö
Alt-0255 ÿ
Alt-0141 �
Alt-0142 Ž
Alt-0143 �
Alt-0144 �
Alt-0248 ø
Alt-0145 '
Alt-0146 '
Alt-0147 "
Alt-0148 "
Alt-0249 ù
Alt-0149 •
Alt-0150 -
Alt-0151 -
Alt-0152 ˜
Alt-0250 ú
Alt-0153 TM
Alt-0154 š
Alt-0155 ›
Alt-0156 œ
Alt-0251 û
Alt-0157 �
Alt-0158 ž
Alt-0159 Ÿ
Alt-0160
Alt-0244 ô
Alt-0161 ¡
Alt-0162 ¢
Alt-0163 £
Alt-0164 ¤
Alt-0245 õ
Alt-0165 ¥
Alt-0166 ¦
Alt-0167 §
Alt-0168 ¨
Alt-0246 ö
Alt-0169 ©
Alt-0170 ª
Alt-0171 «
Alt-0172 ¬
Alt 121 = y
Alt 122 = z
Alt 123 = {
Alt 124 = |
Alt 125 = }
Alt 126 = ~
Alt 127 = ⌂
Alt 128 = Ç
Alt 129 = ü
Alt 130 = é
Alt 131 = â
Alt 132 = ä
Alt 133 = à
Alt 134 = å
Alt 135 = ç
Alt 136 = ê
Alt 137 = ë
Alt 138 = è
Alt 139 = ï
Alt 140 = î
Alt 141 = ì
Alt 142 = Ä
Alt 143 = Å
Alt 144 = É
Alt 145 = æ
Alt 146 = Æ
Alt 147 = ô
Alt 148 = ö
Alt 149 = ò
Alt 150 = û
Alt 1 = ☺
Alt 2 = ☻
Alt 3 = ♥
Alt 4 = ♦
Alt 5 = ♣
Alt 6 = ♠
Alt 7 = •
Alt 8 = ◘
Alt 9 = ○
Alt 10 = ◙
Alt 11 = ♂
Alt 12 = ♀
Alt 13 = ♪
Alt 14 = ♫
Alt 15 = ☼
Alt 16 = ►
Alt 17 = ◄
Alt 18 = ↕
Alt 19 = ‼
Alt 20 = ¶
Alt 21 = §
Alt 22 = ▬
Alt 23 = ↨
Alt 24 = ↑
Alt 25 = ↓
Alt 26 = →
Alt 27 = ←
Alt 28 = ∟
Alt 29 = ↔
Alt 30 = ▲
Alt 31 = ▼
Alt 33 = !
Alt 34 = "
Alt 35 = #
Alt 36 = $
Alt 37 = %
Alt 38 = &
Alt 39 = '
Alt 40 = (
Alt 41 = )
Alt 42 = *
Alt 43 = +
Alt 44 = ,
Alt 45 = -
Alt 46 = .
Alt 47 = /
Alt 48 = 0
Alt 49 = 1
Alt 50 = 2
Alt 51 = 3
Alt 52 = 4
Alt 53 = 5
Alt 54 = 6
Alt 55 = 7
Alt 56 = 8
Alt 57 = 9
Alt 58 = :
Alt 59 = ;
Alt 60 = <
Alt 61 = =
Alt 62 = >
Alt 63 = ?
Alt 64 = @
Alt 65 = A
Alt 66 = B
Alt 67 = C
Alt 68 = D
Alt 69 = E
Alt 70 = F
Alt 71 = G
Alt 72 = H
Alt 73 = I
Alt 74 = J
Alt 75 = K
Alt 76 = L
Alt 77 = M
Alt 78 = N
Alt 79 = O
Alt 80 = P
Alt 81 = Q
Alt 82 = R
Alt 83 = S
Alt 84 = T
Alt 85 = U
Alt 86 = V
Alt 87 = W
Alt 88 = X
Alt 89 = Y
Alt 90 = Z
Alt 91 = [
Alt 92 = \
Alt 93 = ]
Alt 94 = ^
Alt 95 = _
Alt 96 = `
Alt 97 = a
Alt 98 = b
Alt 99 = c
Alt 100 = d
Alt 101 = e
Alt 102 = f
Alt 103 = g
Alt 104 = h
Alt 105 = i
Alt 106 = j
Alt 107 = k
Alt 108 = l
Alt 109 = m
Alt 110 = n
Alt 111 = o
Alt 112 = p
Alt 113 = q
Alt 114 = r
Alt 115 = s
Alt 116 = t
Alt 117 = u
Alt 118 = v
Alt 119 = w
Alt 120 = x
Alt 151 = ù
Alt 152 = ÿ
Alt 153 = Ö
Alt 154 = Ü
Alt 156 = £
Alt 159 = ƒ
Alt 160 = á
Alt 161 = í
Alt 162 = ó
Alt 163 = ú
Alt 164 = ñ
Alt 165 = Ñ
Alt 166 = ª
Alt 167 = º
Alt 168 = ¿
Alt 170 = ¬
Alt 171 =½
Alt 172 = ¼
Alt 173 = ¡
Alt 174 = «
Alt 175 = »
Alt 176 = ░
Alt 177 = ▒
Alt 178 = ▓
Alt 179 = │
Alt 180 = ┤
Alt 185 = ╣
Alt 185 = ╣
Alt 186 = ║
Alt 187 = ╗
Alt 188= ╝
Alt 191 = ┐
Alt 192 = └
Alt 193 = ┴
Alt 194 = ┬
Alt 195 = ├
Alt 196 = ─
Alt 197 = ┼
Alt 200 = ╚
Alt 201 = ╔
Alt 202 = ╩
Alt 203 = ╦
Alt 204 = ╠
Alt 205 = ═
Alt 206 = ╬
Alt 217 = ┘
Alt 218 = ┌
Alt 219 = █
Alt 220 = ▄
Alt 223 = ▀
Alt 225 = ß
Alt 230 = µ
Alt 241 = ±
Alt 246 = ÷
Alt 248 = °
Alt 253 = ²
Alt 254 = ■
Alt 0124 = |
Alt 0140 = Œ
Alt 0156 = œ
Alt 0162 = ¢
Alt 0151 = -
Alt 0150 = -
Alt 0165 = ¥
Alt 0166 = ¦


Alt 0128 = €
Alt 0169 = ©
Alt 0174 = ®
Alt 0175 = ¯
Alt 0179 = ³
Alt 0185 = ¹
Alt 0184 = ¸
Alt 0190 = ¾
Alt 0192 = À
Alt 0193 = Á
Alt 0194 = Â
Alt 0195 = Ã
Alt 0196 = Ä
Alt 0200 = È
Alt 0201 = É
Alt 0202 = Ê
Alt 0203 = Ë
Alt 0204 = Ì
Alt 0205 = Í
Alt 0206 = Î
Alt 0207 = Ï
Alt 0208 = Ð
Alt 0210 = Ò
Alt 0211 = Ó
Alt 0212 = Ô
Alt 0213 = Õ
Alt 0215 = ×
Alt 0216 = Ø
Alt 0217 = Ù
Alt 0218 = Ú
Alt 0219 = Û
Alt 0221 = Ý
Alt 0222 = Þ
Alt 0227 = ã
Alt 0240 = ð
Alt 0245 = õ
Alt 0253 = ý
Alt 0254 = þ
Alt 0138 = Š
Alt 0154 = š
Alt 0142 = Ž
Alt 0158 = ž
Alt 0153 = TM
Alt 0160 = ✖

☮ ✈ ♋ 웃 유 ☠ ☯ ♥ ✌ ✖ ☢ ☣ ☤ ⚜ ❖ Σ ⊗ ♒ ♠ Ω ♤ ♣ ♧ ♡ ♦♢♔ ♕ ♚ ♛ ★ ☆ ✮ ✯ ☄ ☾ ☽ ☼ ☀ ☁ ☂ ☃ ☻ ☺ ۞ ۩ ♬ ✄ ✂ ✆ ✉ ✦ ✧ ∞ ♂ ♀ ☿ ❤ ❥ ❦ ❧ ™ ® © ✗ ✘ ⊗ ♒ ▢ ▲ △ ▼ ▽ ◆ ◇ ○ ◎ ● ◯ Δ ◕ ◔ ʊ ϟ ღ 回 ₪ ✓ ✔ ✕ ☥ ☦ ☧ ☨ ☩ ☪ ☫ ☬ ☭ ™©® ¿¡½⅓⅔¼¾⅛⅜⅝⅞ ℅№⇨ ❝❞ ∃∧∠ ∨∩⊂ ⊃∪⊥∀ ΞΓɐəɘεβ ɟɥɯɔи ɹʁ яʌʍλ ч ∞ Σ Π ⌥ ⌘ 文 ⑂ ஜ ๏ ☹ ☺ ☻ ت ヅ ツ ッ シ Ü ϡ ﭢ ™ ℠ © ® ℗ € £ ¥ ¢ ƒ ₩ ℂ ℍ ℕ ℙ ℚ ℝ ℤ ℬ ℰ ℯ ℱ ℊ ℋ ℎ ℐ ℒ ℓ ℳ ℴ ℘ ℛ ℭ ℮ ℌ ℑ ℜ ℨ ▲◣◢ ◥▼△▽ ⊿◤◥ △ ▴ ▵ ▶ ▷ ▸ ▹ ► ▻ ▼ ▽ ▾ ▿ ◀ ◁ ◂ ◃ ◄ ◅ ⅟½⅓¾⅔⅕⅖⅗⅘⅙⅚⅛⅜⅝⅞ ≂ ≃ ≄ ≅ ≆ ≇ ≈ ≉ ≊ ≋ ≌ ≍ ≎ ≏ ≐ ≑ ≒ ≓ ≔ ≕ ≖ ≗ ≘ ≙ ≚ ≛ ≜ ≝ ≞ ≟ ≠ ≡ ≢ ≣ ≤ ≥ ≦ ≧ ≨ ≩ ⊰ ⊱ ⋛ ⋚ ∫ ∬ ∭ ∮ ∯ ∰ ∱ ∲ ∳ ⁰ ⁱ ⁲ ⁳ ⁴ ⁵ ⁶ ⁷ ⁸ ⁹ ⁺ ⁻ ⁼ ⁽ ⁾ ⁿ ₀ ₁ ₂ ₃ ₄ ₅ ₆ ₇ ₈ ₉ ₊ ₋ ₌ ₍ ₎ ₏ ᴬ ᴭ ᴮ ᴯ ᴰ ᴱ ᴲ ᴳ ᴴ ᴵ ᴶ ᴷ ᴸ ᴹ ᴺ ᴻ ᴼ ᴽ ᴾ ᴿ ᵀ ᵁ ᵂ ᵃ ᵄ ᵅ ᵆ ᵇ ᵈ ᵉ ᵊ ᵋ ᵌ ᵍ ᵎ ᵏ ᵐ ᵑ ᵒ ᵓ ᵔ ᵕ ᵖ ᵗ ᵘ ᵙ ᵚ ᵛ ᵜ ᵝ ᵞ ᵟ ᵠ ᵡ ᶛ ᶜ ᶝ ᶞ ᶟ ᶠ ᶡ ᶢ ᶣ ᶤ ᶥ ᶦ ᶧ ᶨ ᶩ ᶪ ᶫ ᶬ ᶭ ᶮ ᶯ ᶰ ᶱ ᶲ ᶳ ᶴ ᶵ ᶶ ᶷ ᶸ ᶹ ᶺ ᶻ ᶼ ᶽ ᶾ ᶿ
ₐ ₑ ₒ ₓ ₔ ᵢ ᵣ ᵤ ᵥ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ Ⅶ Ⅷ Ⅸ Ⅹ Ⅺ Ⅻ Ⅼ Ⅽ Ⅾ Ⅿ ⅰ ⅱ ⅲ ⅳ ⅴ ⅵ ⅶ ⅷ
ⅸ ⅹ ⅺ ⅻ ⅼ ⅽ ⅾ ⅿ ➀➁➂➃➄➅➆➇➈ ➉
➊➋➌➍➎➏➐➑➒➓ ⒶⒷⒸⒹⒺⒻ ⒼⒽ ⒾⒿⓀ ⓁⓂⓃ ⓄⓅⓆ ⓇⓈⓉ ⓊⓋⓌⓍⓎⓏ
ⓐⓑⓒⓓⓔⓕⓖⓗ ⓘⓙⓚⓛⓜⓝ ⓞⓟⓠⓡⓢⓣ ⓤⓥⓦⓧⓨⓩ ಐ ಓ ಔ ಕ ಖ ಗ ಘ ಙ ಝ ಞ ಲ ಶ ಹ ೀ ಾ ಿ ಧಿ ೈ ೋ ೌ ೬ ೂ ೄ ભ મ ય ર લ ળ વ શ ષ સ હ ઼ ઽ ા િ ી ુ ૂ ૃ ૄ ૅ ે ૈ ૉ ો ૌ ્ড ঢ ণ ত থ দ ধ ন প ফ ব ভ ম য র ল শ ষ স ঁ ং ঃ অ আ ই ঈ উ ঊ ঋ ঌ এ ঐ ও ঔ ক খ গহ ㌹ - ㍭ - 頹 - 衙 - 浳 - 浤 - 搰 - 煤 - 洳 - 橱 - 橱 - 煪 - ㍱ - 煱 - 둻 - 睤 - 楤 - ぱ - - 椹 - ぱ - ㍵ - 畱 - 煵 - 田 - つ - 煵 - 엌 - 嫠 - 쯦 - 案 - 迎 - 是 - 從 - 事 - 網 - 頁 - 設 - 計 - 簡 - 大 ♚ ♛ ♜ ♝ ♞ ♟♔ ♕ ♖ ♗ ♘ ♙☚ ☛ ☜ ☝ ☞ ☟ ✌ ☩ ☨ ☦ ✙ ✚ ✛ ✜ ✝ ✞ ✠ ⋆ ✢ ✣ ✤ ✥ ✦ ✧ ✩ ✪ ✫ ✬ ✭ ✮ ✯ ✰ ★ ✱ ✲ ✳ ✴ ✵ ✶ ✷ ✸ ✹ ✺ ✻ ✼ ❄ ❅ ❆ ❇ ❈ ❉ ❊ ❋ ╰☆╮ ✡ ❂ -'๑'- ✽ ✾ ✿ ❀ ❁ ❃ ❋ ♪ ♫ ♩ ♬ ♭ ♮ ♯ 𝄫 𝄪 𝄳 𝄲 𝄳 𝅝 𝅗𝅥 𝅘𝅥 𝅘𝅥𝅮 𝅘𝅥𝅯 𝅘𝅥𝅯 𝄻 𝄼 𝄽 𝄾 𝄿 𝄞 ° ø ☼ ☀ ☁ ☂ ☃ ☄ ☾ ☽ ❄ ☇ ☈ ⊙ ☉ ℃ ℉ ° ❅ ✺ ϟ ☪ ✌ ☮ ♆ 卐 ✡ † ☨ ✞ ✝ ☥ ☦ ☓ ♁ ☩ Ⓐ ☭ ✯ ♥ ❤ ❥ ❣ ❦ ❧ ♡ ♋ ♂ ♀ ☿ 웃 유 ღ ۵ ✉ ✍ ✎ ✏ ✐✑✒ ⌨ ☑ ✓ ✔ √ ☐ ☒ ☓ ✕ ✖ ✗ ✘ ✇ % ℅ ‰ ‱ ☌ ␟ ␘ ␠ ␤ ␋ ␌ ␍ ␎ ␏ ␐ ␑ ␒ ␓ ␔ ␕ ␖ ␗ ␙ ␜ ␝ ␞ ␛ ␡ ␚ ┌ ┍ ┎ ┏ ┐ ┑ ┒ ┓ └ ┕ ┖ ┗ ┘ ┙ ┚ ┛ ├ ┝ ┞ ┟ ┠ ┡ ┢ ┣ ┤ ┥ ┦ ┧ ┨ ┩ ┪ ┫ ┬ ┭ ┮ ┯ ┰ ┱ ┲ ┳ ┴ ┵ ┶ ┷ ┸ ┹ ┺ ┻ ┼ ┽ ┾ ┿ ╀ ╁ ╂ ╃ ╄ ╅ ╆ ╇ ╈ ╉ ╊ ╋ ╌ ╍ ╎ ╏ ═ ║ ╒ ╓ ╔ ╕ ╖ ╗ ╘ ╙ ╚ ╛ ╜ ╝ ╞ ╟ ╠ ╡ ╢ ╣ ╤ ╥ ╦ ╧ ╨ ╩ ╪ ╫ ╬ ❏ ❐ ❑ ❒ ▀ ▁ ▂ ▃ ▄ ▅ ▆ ▇ ▉ ▊ ▋ █ ▌ ▍ ▎ ▏ ▐ ░ ▒ ▓ ▔ ▕ ▖ ▗ ▝▝ ▘ ▞ ▚ ▙ ▟ ▛ ▜
■ □ ▢ ▣ ▤ ▥ ▦ ▧ ▨ ▩ ▪ ▫ ▬ ▭ ▮ ▯ ☰ ☲ ☱ ☴ ☵ ☶ ☳ ☷    頹 - 衙 - 浳 - 浤 - 搰 - ㍭ - 煤 - 洳 - 橱 - 橱 - 煪 - ㍱ - 煱 - 둻 - 睤 - ㌹ - 楤 - ぱ - - 椹 - ぱ - ㍵ - 畱 - 煵 - 田 - つ - 煵 - 엌 - 嫠 - 쯦 - 案 - 迎 - 是 - 從 - 事 - 網 - 頁 - 設 - 計 - 簡 - 大 ✁ ✂ ✃ ✄ ✆ ☎ ☏ ❝❞ «» ‶ ‷‴ ‹ › ⟨ ⟩ ‸^ ′ ″ ‵ ' ' ' ‛ " " " ‟ ⌚ ⌛ ❂ ○ ◎ ● ◯ ◕ ◔ ◐ ◑ ☢ ⊗ ⊙ ◘ ◙ ◍ ❢ ❣ ⁇ ⁈ ⁉ ‼ ‽ ! ! ♥℘.s. Æ ℓ٥ﻻ ﻉ√٥υ♥
 
 

Reklama