Návody

Návod na ještě jednodušší design

30. července 2017 v 23:31 | Gaz

Návod na jednoduchý design

17. března 2017 v 10:51 | Gaz

Jak na průhledné písmo v Gimpu

4. září 2012 v 20:09 | Gaz
Ahoj. Abychom rozšířily i jinou rubriku, než josu Objednané designy (objednávek je stále dost, ale na všechny se dostane, a ti, kterým už přišel dess, tak ať laskavě odpoví), tou rubrikou jsou Návody. Moc jich tam nemáme, a tak je tu další 'Jak na průhledné písmo v Gimpu' (nemáme jiný program, takž na ty musíte jinam). Návod je možná psaný pro b*bce, tak se neuražte, až ho budete číst (přesto věříme, že bude jistě někdo, kdo ho nepochopí...). Přeji všem pěkné chápání a příjemné z průhlednění písma. Návod o pár palců níže.

Návod na Gimp Alfa do Loga

22. února 2010 v 18:35 | Grainne ☼ & galaxy

Potřebné zkratky

29. ledna 2010 v 13:54 | Grainne ☼ & galaxy
zkratky.jpg
zkratky2.jpg

Klávesové zkratky

29. ledna 2010 v 13:47 | Grainne ☼ & galaxy
Alt-0128 €
Alt-0252 ü
Alt-0129 �
Alt-0130 '
Alt-0131 ƒ
Alt-0132 "
Alt-0253 ý
Alt-0133 ...
Alt-0134 †
Alt-0135 ‡
Alt-0136 ˆ
Alt-0254 þ
Alt-0137 ‰
Alt-0138 Š
Alt-0139 ‹
Alt-0140 Œ
Alt-0215 ×
Alt-0216 Ø
Alt-0234 ê
Alt-0217 Ù
Alt-0218 Ú
Alt-0219 Û
Alt-0220 Ü
Alt-0235 ë
Alt-0221 Ý
Alt-0222 Þ
Alt-0223 ß
Alt-0224 à
Alt-0231 ç
Alt-0225 á
Alt-0226 â
Alt-0227 ã
Alt-0228 ä
Alt-0230 æ
Alt-0229 å
Alt-0247 ÷
Alt-0173 ­
Alt-0174 ®
Alt-0175 ¯
Alt-0176 °
Alt-0240 ð
Alt-0177 ±
Alt-0178 ²
Alt-0179 ³
Alt-0180 ´
Alt-0241 ñ
Alt-0181 µ
Alt-0182 ¶
Alt-0183 •
Alt-0184 ¸
Alt-0242 ò
Alt-0185 ¹
Alt-0186 º
Alt-0187 »
Alt-0188 ¼
Alt-0243 ó
Alt-0189 ½
Alt-0190 ¾
Alt-0191 ¿
Alt-0192 À
Alt-0236 ì
Alt-0193 Á
Alt-0194 Â
Alt-0195 Ã
Alt-0196 Ä
Alt-0237 í
Alt-0197 Å
Alt-0198 Æ
Alt-0199 Ç
Alt-0200 È


Alt-0238 î
Alt-0201É
Alt-0202Ê
Alt-0203 Ë
Alt-0204 Ì
Alt-0239 ï
Alt-0205 Í
Alt-0206 Î
Alt-0207 Ï
Alt-0208 Ð
Alt-0232 è
Alt-0209 Ñ
Alt-0210 Ò
Alt-0211 Ó
Alt-0212 Ô
Alt-0233 é
Alt-0213 Õ
Alt-0214 Ö
Alt-0255 ÿ
Alt-0141 �
Alt-0142 Ž
Alt-0143 �
Alt-0144 �
Alt-0248 ø
Alt-0145 '
Alt-0146 '
Alt-0147 "
Alt-0148 "
Alt-0249 ù
Alt-0149 •
Alt-0150 -
Alt-0151 -
Alt-0152 ˜
Alt-0250 ú
Alt-0153 TM
Alt-0154 š
Alt-0155 ›
Alt-0156 œ
Alt-0251 û
Alt-0157 �
Alt-0158 ž
Alt-0159 Ÿ
Alt-0160
Alt-0244 ô
Alt-0161 ¡
Alt-0162 ¢
Alt-0163 £
Alt-0164 ¤
Alt-0245 õ
Alt-0165 ¥
Alt-0166 ¦
Alt-0167 §
Alt-0168 ¨
Alt-0246 ö
Alt-0169 ©
Alt-0170 ª
Alt-0171 «
Alt-0172 ¬
Alt 121 = y
Alt 122 = z
Alt 123 = {
Alt 124 = |
Alt 125 = }
Alt 126 = ~
Alt 127 = ⌂
Alt 128 = Ç
Alt 129 = ü
Alt 130 = é
Alt 131 = â
Alt 132 = ä
Alt 133 = à
Alt 134 = å
Alt 135 = ç
Alt 136 = ê
Alt 137 = ë
Alt 138 = è
Alt 139 = ï
Alt 140 = î
Alt 141 = ì
Alt 142 = Ä
Alt 143 = Å
Alt 144 = É
Alt 145 = æ
Alt 146 = Æ
Alt 147 = ô
Alt 148 = ö
Alt 149 = ò
Alt 150 = û
Alt 1 = ☺
Alt 2 = ☻
Alt 3 = ♥
Alt 4 = ♦
Alt 5 = ♣
Alt 6 = ♠
Alt 7 = •
Alt 8 = ◘
Alt 9 = ○
Alt 10 = ◙
Alt 11 = ♂
Alt 12 = ♀
Alt 13 = ♪
Alt 14 = ♫
Alt 15 = ☼
Alt 16 = ►
Alt 17 = ◄
Alt 18 = ↕
Alt 19 = ‼
Alt 20 = ¶
Alt 21 = §
Alt 22 = ▬
Alt 23 = ↨
Alt 24 = ↑
Alt 25 = ↓
Alt 26 = →
Alt 27 = ←
Alt 28 = ∟
Alt 29 = ↔
Alt 30 = ▲
Alt 31 = ▼
Alt 33 = !
Alt 34 = "
Alt 35 = #
Alt 36 = $
Alt 37 = %
Alt 38 = &
Alt 39 = '
Alt 40 = (
Alt 41 = )
Alt 42 = *
Alt 43 = +
Alt 44 = ,
Alt 45 = -
Alt 46 = .
Alt 47 = /
Alt 48 = 0
Alt 49 = 1
Alt 50 = 2
Alt 51 = 3
Alt 52 = 4
Alt 53 = 5
Alt 54 = 6
Alt 55 = 7
Alt 56 = 8
Alt 57 = 9
Alt 58 = :
Alt 59 = ;
Alt 60 = <
Alt 61 = =
Alt 62 = >
Alt 63 = ?
Alt 64 = @
Alt 65 = A
Alt 66 = B
Alt 67 = C
Alt 68 = D
Alt 69 = E
Alt 70 = F
Alt 71 = G
Alt 72 = H
Alt 73 = I
Alt 74 = J
Alt 75 = K
Alt 76 = L
Alt 77 = M
Alt 78 = N
Alt 79 = O
Alt 80 = P
Alt 81 = Q
Alt 82 = R
Alt 83 = S
Alt 84 = T
Alt 85 = U
Alt 86 = V
Alt 87 = W
Alt 88 = X
Alt 89 = Y
Alt 90 = Z
Alt 91 = [
Alt 92 = \
Alt 93 = ]
Alt 94 = ^
Alt 95 = _
Alt 96 = `
Alt 97 = a
Alt 98 = b
Alt 99 = c
Alt 100 = d
Alt 101 = e
Alt 102 = f
Alt 103 = g
Alt 104 = h
Alt 105 = i
Alt 106 = j
Alt 107 = k
Alt 108 = l
Alt 109 = m
Alt 110 = n
Alt 111 = o
Alt 112 = p
Alt 113 = q
Alt 114 = r
Alt 115 = s
Alt 116 = t
Alt 117 = u
Alt 118 = v
Alt 119 = w
Alt 120 = x
Alt 151 = ù
Alt 152 = ÿ
Alt 153 = Ö
Alt 154 = Ü
Alt 156 = £
Alt 159 = ƒ
Alt 160 = á
Alt 161 = í
Alt 162 = ó
Alt 163 = ú
Alt 164 = ñ
Alt 165 = Ñ
Alt 166 = ª
Alt 167 = º
Alt 168 = ¿
Alt 170 = ¬
Alt 171 =½
Alt 172 = ¼
Alt 173 = ¡
Alt 174 = «
Alt 175 = »
Alt 176 = ░
Alt 177 = ▒
Alt 178 = ▓
Alt 179 = │
Alt 180 = ┤
Alt 185 = ╣
Alt 185 = ╣
Alt 186 = ║
Alt 187 = ╗
Alt 188= ╝
Alt 191 = ┐
Alt 192 = └
Alt 193 = ┴
Alt 194 = ┬
Alt 195 = ├
Alt 196 = ─
Alt 197 = ┼
Alt 200 = ╚
Alt 201 = ╔
Alt 202 = ╩
Alt 203 = ╦
Alt 204 = ╠
Alt 205 = ═
Alt 206 = ╬
Alt 217 = ┘
Alt 218 = ┌
Alt 219 = █
Alt 220 = ▄
Alt 223 = ▀
Alt 225 = ß
Alt 230 = µ
Alt 241 = ±
Alt 246 = ÷
Alt 248 = °
Alt 253 = ²
Alt 254 = ■
Alt 0124 = |
Alt 0140 = Œ
Alt 0156 = œ
Alt 0162 = ¢
Alt 0151 = -
Alt 0150 = -
Alt 0165 = ¥
Alt 0166 = ¦


Alt 0128 = €
Alt 0169 = ©
Alt 0174 = ®
Alt 0175 = ¯
Alt 0179 = ³
Alt 0185 = ¹
Alt 0184 = ¸
Alt 0190 = ¾
Alt 0192 = À
Alt 0193 = Á
Alt 0194 = Â
Alt 0195 = Ã
Alt 0196 = Ä
Alt 0200 = È
Alt 0201 = É
Alt 0202 = Ê
Alt 0203 = Ë
Alt 0204 = Ì
Alt 0205 = Í
Alt 0206 = Î
Alt 0207 = Ï
Alt 0208 = Ð
Alt 0210 = Ò
Alt 0211 = Ó
Alt 0212 = Ô
Alt 0213 = Õ
Alt 0215 = ×
Alt 0216 = Ø
Alt 0217 = Ù
Alt 0218 = Ú
Alt 0219 = Û
Alt 0221 = Ý
Alt 0222 = Þ
Alt 0227 = ã
Alt 0240 = ð
Alt 0245 = õ
Alt 0253 = ý
Alt 0254 = þ
Alt 0138 = Š
Alt 0154 = š
Alt 0142 = Ž
Alt 0158 = ž
Alt 0153 = TM
Alt 0160 = ✖

☮ ✈ ♋ 웃 유 ☠ ☯ ♥ ✌ ✖ ☢ ☣ ☤ ⚜ ❖ Σ ⊗ ♒ ♠ Ω ♤ ♣ ♧ ♡ ♦♢♔ ♕ ♚ ♛ ★ ☆ ✮ ✯ ☄ ☾ ☽ ☼ ☀ ☁ ☂ ☃ ☻ ☺ ۞ ۩ ♬ ✄ ✂ ✆ ✉ ✦ ✧ ∞ ♂ ♀ ☿ ❤ ❥ ❦ ❧ ™ ® © ✗ ✘ ⊗ ♒ ▢ ▲ △ ▼ ▽ ◆ ◇ ○ ◎ ● ◯ Δ ◕ ◔ ʊ ϟ ღ 回 ₪ ✓ ✔ ✕ ☥ ☦ ☧ ☨ ☩ ☪ ☫ ☬ ☭ ™©® ¿¡½⅓⅔¼¾⅛⅜⅝⅞ ℅№⇨ ❝❞ ∃∧∠ ∨∩⊂ ⊃∪⊥∀ ΞΓɐəɘεβ ɟɥɯɔи ɹʁ яʌʍλ ч ∞ Σ Π ⌥ ⌘ 文 ⑂ ஜ ๏ ☹ ☺ ☻ ت ヅ ツ ッ シ Ü ϡ ﭢ ™ ℠ © ® ℗ € £ ¥ ¢ ƒ ₩ ℂ ℍ ℕ ℙ ℚ ℝ ℤ ℬ ℰ ℯ ℱ ℊ ℋ ℎ ℐ ℒ ℓ ℳ ℴ ℘ ℛ ℭ ℮ ℌ ℑ ℜ ℨ ▲◣◢ ◥▼△▽ ⊿◤◥ △ ▴ ▵ ▶ ▷ ▸ ▹ ► ▻ ▼ ▽ ▾ ▿ ◀ ◁ ◂ ◃ ◄ ◅ ⅟½⅓¾⅔⅕⅖⅗⅘⅙⅚⅛⅜⅝⅞ ≂ ≃ ≄ ≅ ≆ ≇ ≈ ≉ ≊ ≋ ≌ ≍ ≎ ≏ ≐ ≑ ≒ ≓ ≔ ≕ ≖ ≗ ≘ ≙ ≚ ≛ ≜ ≝ ≞ ≟ ≠ ≡ ≢ ≣ ≤ ≥ ≦ ≧ ≨ ≩ ⊰ ⊱ ⋛ ⋚ ∫ ∬ ∭ ∮ ∯ ∰ ∱ ∲ ∳ ⁰ ⁱ ⁲ ⁳ ⁴ ⁵ ⁶ ⁷ ⁸ ⁹ ⁺ ⁻ ⁼ ⁽ ⁾ ⁿ ₀ ₁ ₂ ₃ ₄ ₅ ₆ ₇ ₈ ₉ ₊ ₋ ₌ ₍ ₎ ₏ ᴬ ᴭ ᴮ ᴯ ᴰ ᴱ ᴲ ᴳ ᴴ ᴵ ᴶ ᴷ ᴸ ᴹ ᴺ ᴻ ᴼ ᴽ ᴾ ᴿ ᵀ ᵁ ᵂ ᵃ ᵄ ᵅ ᵆ ᵇ ᵈ ᵉ ᵊ ᵋ ᵌ ᵍ ᵎ ᵏ ᵐ ᵑ ᵒ ᵓ ᵔ ᵕ ᵖ ᵗ ᵘ ᵙ ᵚ ᵛ ᵜ ᵝ ᵞ ᵟ ᵠ ᵡ ᶛ ᶜ ᶝ ᶞ ᶟ ᶠ ᶡ ᶢ ᶣ ᶤ ᶥ ᶦ ᶧ ᶨ ᶩ ᶪ ᶫ ᶬ ᶭ ᶮ ᶯ ᶰ ᶱ ᶲ ᶳ ᶴ ᶵ ᶶ ᶷ ᶸ ᶹ ᶺ ᶻ ᶼ ᶽ ᶾ ᶿ
ₐ ₑ ₒ ₓ ₔ ᵢ ᵣ ᵤ ᵥ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ Ⅶ Ⅷ Ⅸ Ⅹ Ⅺ Ⅻ Ⅼ Ⅽ Ⅾ Ⅿ ⅰ ⅱ ⅲ ⅳ ⅴ ⅵ ⅶ ⅷ
ⅸ ⅹ ⅺ ⅻ ⅼ ⅽ ⅾ ⅿ ➀➁➂➃➄➅➆➇➈ ➉
➊➋➌➍➎➏➐➑➒➓ ⒶⒷⒸⒹⒺⒻ ⒼⒽ ⒾⒿⓀ ⓁⓂⓃ ⓄⓅⓆ ⓇⓈⓉ ⓊⓋⓌⓍⓎⓏ
ⓐⓑⓒⓓⓔⓕⓖⓗ ⓘⓙⓚⓛⓜⓝ ⓞⓟⓠⓡⓢⓣ ⓤⓥⓦⓧⓨⓩ ಐ ಓ ಔ ಕ ಖ ಗ ಘ ಙ ಝ ಞ ಲ ಶ ಹ ೀ ಾ ಿ ಧಿ ೈ ೋ ೌ ೬ ೂ ೄ ભ મ ય ર લ ળ વ શ ષ સ હ ઼ ઽ ા િ ી ુ ૂ ૃ ૄ ૅ ે ૈ ૉ ો ૌ ્ড ঢ ণ ত থ দ ধ ন প ফ ব ভ ম য র ল শ ষ স ঁ ং ঃ অ আ ই ঈ উ ঊ ঋ ঌ এ ঐ ও ঔ ক খ গহ ㌹ - ㍭ - 頹 - 衙 - 浳 - 浤 - 搰 - 煤 - 洳 - 橱 - 橱 - 煪 - ㍱ - 煱 - 둻 - 睤 - 楤 - ぱ - - 椹 - ぱ - ㍵ - 畱 - 煵 - 田 - つ - 煵 - 엌 - 嫠 - 쯦 - 案 - 迎 - 是 - 從 - 事 - 網 - 頁 - 設 - 計 - 簡 - 大 ♚ ♛ ♜ ♝ ♞ ♟♔ ♕ ♖ ♗ ♘ ♙☚ ☛ ☜ ☝ ☞ ☟ ✌ ☩ ☨ ☦ ✙ ✚ ✛ ✜ ✝ ✞ ✠ ⋆ ✢ ✣ ✤ ✥ ✦ ✧ ✩ ✪ ✫ ✬ ✭ ✮ ✯ ✰ ★ ✱ ✲ ✳ ✴ ✵ ✶ ✷ ✸ ✹ ✺ ✻ ✼ ❄ ❅ ❆ ❇ ❈ ❉ ❊ ❋ ╰☆╮ ✡ ❂ -'๑'- ✽ ✾ ✿ ❀ ❁ ❃ ❋ ♪ ♫ ♩ ♬ ♭ ♮ ♯ 𝄫 𝄪 𝄳 𝄲 𝄳 𝅝 𝅗𝅥 𝅘𝅥 𝅘𝅥𝅮 𝅘𝅥𝅯 𝅘𝅥𝅯 𝄻 𝄼 𝄽 𝄾 𝄿 𝄞 ° ø ☼ ☀ ☁ ☂ ☃ ☄ ☾ ☽ ❄ ☇ ☈ ⊙ ☉ ℃ ℉ ° ❅ ✺ ϟ ☪ ✌ ☮ ♆ 卐 ✡ † ☨ ✞ ✝ ☥ ☦ ☓ ♁ ☩ Ⓐ ☭ ✯ ♥ ❤ ❥ ❣ ❦ ❧ ♡ ♋ ♂ ♀ ☿ 웃 유 ღ ۵ ✉ ✍ ✎ ✏ ✐✑✒ ⌨ ☑ ✓ ✔ √ ☐ ☒ ☓ ✕ ✖ ✗ ✘ ✇ % ℅ ‰ ‱ ☌ ␟ ␘ ␠ ␤ ␋ ␌ ␍ ␎ ␏ ␐ ␑ ␒ ␓ ␔ ␕ ␖ ␗ ␙ ␜ ␝ ␞ ␛ ␡ ␚ ┌ ┍ ┎ ┏ ┐ ┑ ┒ ┓ └ ┕ ┖ ┗ ┘ ┙ ┚ ┛ ├ ┝ ┞ ┟ ┠ ┡ ┢ ┣ ┤ ┥ ┦ ┧ ┨ ┩ ┪ ┫ ┬ ┭ ┮ ┯ ┰ ┱ ┲ ┳ ┴ ┵ ┶ ┷ ┸ ┹ ┺ ┻ ┼ ┽ ┾ ┿ ╀ ╁ ╂ ╃ ╄ ╅ ╆ ╇ ╈ ╉ ╊ ╋ ╌ ╍ ╎ ╏ ═ ║ ╒ ╓ ╔ ╕ ╖ ╗ ╘ ╙ ╚ ╛ ╜ ╝ ╞ ╟ ╠ ╡ ╢ ╣ ╤ ╥ ╦ ╧ ╨ ╩ ╪ ╫ ╬ ❏ ❐ ❑ ❒ ▀ ▁ ▂ ▃ ▄ ▅ ▆ ▇ ▉ ▊ ▋ █ ▌ ▍ ▎ ▏ ▐ ░ ▒ ▓ ▔ ▕ ▖ ▗ ▝▝ ▘ ▞ ▚ ▙ ▟ ▛ ▜
■ □ ▢ ▣ ▤ ▥ ▦ ▧ ▨ ▩ ▪ ▫ ▬ ▭ ▮ ▯ ☰ ☲ ☱ ☴ ☵ ☶ ☳ ☷    頹 - 衙 - 浳 - 浤 - 搰 - ㍭ - 煤 - 洳 - 橱 - 橱 - 煪 - ㍱ - 煱 - 둻 - 睤 - ㌹ - 楤 - ぱ - - 椹 - ぱ - ㍵ - 畱 - 煵 - 田 - つ - 煵 - 엌 - 嫠 - 쯦 - 案 - 迎 - 是 - 從 - 事 - 網 - 頁 - 設 - 計 - 簡 - 大 ✁ ✂ ✃ ✄ ✆ ☎ ☏ ❝❞ «» ‶ ‷‴ ‹ › ⟨ ⟩ ‸^ ′ ″ ‵ ' ' ' ‛ " " " ‟ ⌚ ⌛ ❂ ○ ◎ ● ◯ ◕ ◔ ◐ ◑ ☢ ⊗ ⊙ ◘ ◙ ◍ ❢ ❣ ⁇ ⁈ ⁉ ‼ ‽ ! ! ♥℘.s. Æ ℓ٥ﻻ ﻉ√٥υ♥
 
 

Reklama